Menu

News

Za potrebe pripreme projekta u okviru Programa saradnje nauke i privrede koji se finansira od strane Fonda za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom, pripremljen je ‘’Plan za upravljanje zaštitom životne sredine’’ (Enviromental Management Plan). ‘’Plan za upravljanje zaštitom životne sredine’’ će biti dostupan na uvid javnosti i komentare od 18. marta 2020. godine, do 25. marta 2020. godine na internet sajtu firme EURO PRIMA doo: www.europrima.rs

Dana 25. marta 2020. godine, od 11 časova, ukoliko se stvore uslovi za bezbedno održavanje javne rasprave, u prostorijama firme EURO PRIMA doo predstaviće se ‘’Plan za upravljanje zaštitom životne sredine’’, gde pozivamo zainteresovane strane da iznesu svoje komentare. Sva pitanja i komentari se mogu poslati i pismenim putem na sledeću adresu: europrima@eunet.rs Ukoliko se javna rasprava ne održi iz bezbednosnih razloga, pristigli komentari i sugestije će biti razmatrani i nakon konsultacija pismenim putem, uvršteni u Plan.

Srdačan pozdrav, EURO PRIMA tim

Products

The Harvester-Mower NB2005 V comes with adapters for chamomile harvest, lief mint harvest and herb mowing

The highly efficient, multifunctional Harvester-Mower NB2006 E/P created for herbs harvesting, picking and mowing

“REBLER" LGU 304 Machine that combines the function of two - threshing machine and vibration separator

The cutting machines KN–200 and KN-D 11 are designed for grinding of leaves, fruits, peels